‘Her Own Place’ er om kunstneren Malene Landgreen’s ‘in situ’-projekter (stedsspecifikke værker) fra perioden 1997-2003. Skrevet af kunsthistorikeren Tine Nygaard.